TAKK FOR
SIST

Hvordan finner du ut hvilket innhold som er riktig for merkevaren din?

Identiteten til selskapet ditt består av mye mer enn logo, farger og fonter. Det snakker vi om stadig vekk. Vi har til og med viet en hel sak til temaet tone of voice. Men, med stemmen på plass – hvordan skal du egentlig finne ut hvilket innhold som formidler personligheten og identiteten til merkevaren din på best mulig måte? Det skal vi prøve å svare på. 

Hvilke historier er de riktige historiene? 

En god visuell identitet er en viktig identitetsmarkør for en merkevare. I tillegg må vi finne og fortelle historiene som viser personlighet og som publikum har lyst til å være en del av. De historiene som gjør at folk umiddelbart får de riktige assosiasjonene til merkevaren. 

Tenk selv; hadde det ikke vært for at DNB gjorde kampanjer som #huninvesterer, hadde rådgivere som uttalte seg i media og sponset Øya-festivalen, så hadde du kanskje ikke sett på banken på samme måte? 

Eller hva med Oda? En matbutikk på nett, men også en venn i nøden når du står fast og trenger oppskrifter til dagens middag. Med et språk som er vennlig, åpent og tilnærmelig. De har en tilstedeværelse over tid. De står ikke og roper og veiver med hendene når de har noe de vil si men er stille når du har noe du trenger å høre. Det er dét som er med på å bygge karakter, personlighet og tillit. 

Derfor jobber vi med innholdskategorier 

Når vi utvikler innholdsstrategier for kundene våre, har vi gjerne en øvelse som handler om innholdskategorier. Der definerer vi noen hovedkategorier som alt innhold skal falle innenfor. For eksempel teknologi, folk, ansvar, kunnskap og inspirasjon. Dette er kategorier som underbygger strategien sånn at du vet at innholdet ditt er i tråd med hvor merkevaren skal.

På den måten vet alle som er involverte i innholdsarbeidet alltid hva som er viktige områder for selskapet å fokusere på. Akkurat hvilket innhold som bor i de ulike kategoriene, kan være så mangt. 

TikTok, eller egen podkast?

Med innholdskategoriene på plass er det uansett enklere å planlegge innholdet. Men, det er ikke nok å lande gode budskap. Nå skal jo det hele komme til liv – i en eller annen form. Hvordan du velger å presentere innholdet, har også noe å si for hvordan personligheten til selskapet ditt blir oppfattet. 

Det er ikke alle merkevarer som hører hjemme på TikTok, for eksempel. Og for noen er det riktig å legge mest krutt i en sterk tilstedeværelse på LinkedIn. Det kommer an på hvem du er, publikummet ditt og målsetningene dine. Det gjelder å ha en god kanalmiks som kan dekke ulike kommunikasjonsbehov.

Akkurat nå jobber vi med en kunde som er en skikkelig spesialist i sitt fagfelt. Det skal vi formidle til målgruppen gjennom en podkast-serie som går i dybden og lærer dem mer om noe de allerede er interesserte i. 

Mens for en annen kunde er det helt avgjørende å få tak i de riktige folka. Derfor skal det utarbeides en egen strategi for ‘employer branding’ på LinkedIn. Mulighetene er mange og kanalene selv er med å bestemme hvordan du presenterer innholdet ditt. Kanalene skal tross alt brukes på kanalens premisser

Samspill er bra spill

Når det visuelle kombineres med en personlighet som snakker språket til målgruppen, har du på mange måter klart det. Det er svært sjelden at en merkevare med fravær av en av disse sidene gjør det like bra eller bedre enn konkurrentene som klarer å kombinere de to. 

Vil du ha hjelp til å tydeliggjøre personligheten til selskapet ditt gjennom innhold? Snakk med oss