TAKK FOR
SIST

Hvilken stemme har merkevaren din?

Folk elsker personlighet, men har du tenkt på om måten du skriver på egentlig formidler merkepersonligheten til bedriften din? Samtidig som behovet for innhold og digital synlighet øker, øker også behovet for å definere en tydelig stemme, også kalt “tone of voice”. 

En tydelig stemme vil nemlig gjøre det enklere for folk å skille deg fra konkurrentene dine og gjøre merkevaren din mer troverdig - rett og slett. For en merkevare er tross alt mye mer enn en logo. Det er summen av alle assosiasjonene andre har til firmaet ditt. 

Det handler om identitet

Stemmen er altså en del av identiteten til merkevaren din. Derfor må stemmen klare å formidle hvem du egentlig er. For å klare å finne stemmen ligger det mye arbeid. Når det kommer til både det strategiske, og det kreative. Målet er at kunder og potensielle kunder skal kjenne deg igjen og bli trygge på hvem du er. 

"Tekstforfattere er kanskje ikke de letteste å få øye på, men de er de viktigste"
– David Ogilvy, i boken Om Reklame

Merkevarer som bruker stemmen sin

Selv om alle merkevarer bør tenke over hvilken stemme de har, og bruker, er det ikke alle som tar eierskap til den på samme måte som Oatly. Oatly er et matfirma som produserer veganske produkter som melk, fløte, oster og lignende. De er viden kjent for sin freidige, morsomme og annerledes stemme. Man kan trygt si at deres tone of voice har blitt deres sterkeste kjennetegn. 


Ta en titt på denne annonsen under fra Oatly, en merkevare som er kjent for sin tydelige stemme. Hvordan ville den vært med en annen tekst uten den gjenkjennelige stemmen?


Jo, sånn:


Relevant innhold

Med en definert stemme, en klar formening om hvem du er og hvem du snakker til blir det også enklere å lage innhold som treffer. Innhold som bygger relasjoner. Noe av det som kjennetegner en sterk merkevare er tross alt at den tilfredsstiller både funksjonelle og emosjonelle behov. 

Hvordan finner du stemmen din?

Har du det strategiske på plass, men sliter med å finne stemmen? Et verdisett kan være til god hjelp. Er dere freidige og innovative? Eller formelle og forutsigbare? Dette vil påvirke både ordvalg og setningsoppbygging. 

Den freidige og innovative har trolig et språk som er noe utypisk for bransjen. Kanskje kortere setninger og tekster som oser selvtillit og engasjement? Den formelle og forutsigbare bruker gjerne færre bildeskapende ord. Setningene er kanskje noe tyngre og lengre også?

Språklige virkemidler er det heldigvis ikke mangel på. Det er nesten som musikk. Lydene kan alltid settes sammen på nye måter – det blir ikke tomt for sanger.