TAKK FOR
SIST

Vår rolle som markedsførere

Det snakkes mye om bærekraft for tiden og vi synes det er viktig å bringe frem i lyset hvilken rolle man har som markedsfører når det kommer til bærekraftskommunikasjon.

Å jobbe som markedsfører i dag er ikke lett. Vi må stadig må tilegne oss ny kunnskap for å holde oss oppdatert. Ikke før du har lært deg å bruke TikTok på vegne av bedriften din, kommer Clubhouse inn fra sidelinjen og du som markedsfører må igjen ta stilling til hvordan kanalen kan brukes i markedsføringsøyemed.

Å kommunisere bærekraft har blitt nettopp en sånn ting markedsførere har fått i fanget. Skal man kommunisere bærekraft fordrer det at man som markedsfører også må lære seg hva bærekraft egentlig betyr. Vi i Takk for sist ønsker at våre bransjekolleger er bevisst sin rolle som kommunikatører i denne jungelen av bærekraftsbegreper og lister derfor opp noen punkter som kan være verdt å notere seg:

1. Bærekraft handler om mer enn miljø

Dette er et punkt vi føler ofte blir glemt. Bærekraft er på god vei til (og har kanskje allerede blitt) synonymt med klima og miljø. Det er ikke feil, bærekraft handler om klima og miljø også, men det handler også om så mye mer! FN’s bærekraftsmål består av 17 mål med 169 underpunkter som går på alt fra likestilling og utdanning til bærekraftig økonomisk vekst. Lær deg gjerne begrepet “Tredelt bunnlinje” som er delt opp i People, Planet, Profit eller sosiale forhold, miljø og økonomi som vi sier på norsk, som er en enkel måte å huske på hele spekteret når man snakker om bærekraft.

2. Det er viktig å være tydelig

Noe som er utrolig viktig og samtidig utfordrende når man skal snakke om bærekraft er å være tydelig. “Hvordan skal man kommunisere bærekraft på en slik måte at leseren forstår budskapet og attpåtil klikker, kjøper eller leser mer?”. Jobb godt med innholdet slik at du selv forstår budskapet du skal kommunisere og bruk tid på hvordan du skal pakke inn innholdet slik at publikum forstår det like godt som deg.

3. Du må være transparent

Forbrukere stiller stadig høyere krav og forstår mer enn du tror. Hvis du skal snakke om alle de gode tiltakene din bedrift eller merkevare har gjort må du være ærlig. Her er det lett å gå i grønnvaskingsfella* (ny utfordrer til ‘årets nyord 2021’). Det er verken lov eller særlig greit å fortelle om hvor grønn eller flink din bedrift er, uten å kunne vise til dokumentasjon. Har du ikke lest grønnvaskingsplakaten bør du tenke deg om én gang til før du setter i gang kommunikasjonen.

“Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.”
– Gronnvasking.no

4. Ta ansvar for mangfold

Som markedsførere har vi en viktig rolle når det gjelder hva som kommuniseres, både i egen bedrift og på vegne av kunder. Et konkret tiltak vi som markedsførere kan gjøre er å bryte gamle vaner når vi velger ansikt utad i en reklamekampanje eller i produktbilder. Hva med å velge en person i rullestol neste gang du skal arrangere en photoshoot for et produkt? Eller kanskje et homofilt par kan være frontfigurene i din neste kampanje for barnehager? Jo mer vi kommunikatører bryter gamle mønstre og viser frem mangfold, dess lettere er det for utsatte grupper å bli inkludert og hensyntatt av samfunnet i fremtiden også (ref. SDG 10.2).

5. Snakk om bærekraft uten å bruke ordet bærekraft

Et generelt tips er å snakke om bærekraft ved å bruke konkrete tiltak fremfor å bruke selve ordet. Som sagt innledningsvis er ordet ‘bærekraft’ på vei til å bli så tynnslitt og har mistet store deler av sin betydning at vi anbefaler å bruke det minst mulig (med mindre man skriver et blogginnlegg som handler om bærekraftskommunikasjon).

Det var et par ydmyke hjertesukk og anbefalinger fra oss, vi håper våre bransjekolleger leser seg opp og fortsetter den gode kommunikasjonen!